ภูเบศทร์ ปริปุรณะ

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

                   วัวชน คนภาค ใต้

เราสามารถ เห็นโดยปกติ ทุก เช้าเย็น มักจะมี ผู้ชายเดิน จูง วัวชนเดินตามถนน สายต่างๆ ส่วนใหญ่ อยูตามบ่อนวัวชน เช่น สนามชนโคบ้านเสาธง สนามชนโคบ้านควนเนียง สนามชนโคกพิกุล สนามชนโคระโนด สนามชนโคบ้านบ่อโด หรือสนามต่างๆ  กระผม ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกคราบ เเต่กระผม ก็เคยเลี้ยง วัวชน อยู่ที่บางเขียดสงขลา ชื่อโคดุกด้างฉลองชัย(หน้าโพธิ์) ชนะ2 คร้ง เเพ้1

                   โค ขาวเจริญทรัพย์ vs  โค(หลวงเเกลบ )